Novinky & Zprávy

Daň z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016

Od 1.11.2016 došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci u daně z nabytí nemovitých věcí. Nyní je tedy poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující) a současně došlo k zániku institutu ručitele daně.

Dosavadní úprava, dávala v případě koupě a směny možnost výběru, která ze smluvních stran ponese daňovou povinnost. Nabyvatel nyní bude daň platit přímo, nikoliv zprostředkovaně jako součást kupní ceny.

ČR tak zavádí koncepci, která je používána ve většině evropských zemí. 5. Srpna 2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen příslušný zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění platnost zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí.