All Posts in "Zprávy" Category

Category archive page

Podnájem družstevního bytu

Ano můžete, ale je nutné předem získat písemný souhlas vlastníka bytu, tedy družstva. Zpravidla tuto problematiku řeší stanovy družstva. Pokud je ve stanovách uvedeno, že.

1 2