Rozsah zásad ochrany osobních údajů.

Informace

Rozsah zásad ochrany osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy.

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://housareality.cz . Provozovatelem je Ing. Václav Housa se sídlem Nepilova 903/1, Praha 9, IČ 46521241, kontakt na pověřence: info@housareality.cz .

Provozovatel se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány, což je výhradně kontaktování uživatele stránek na základě jeho žádosti.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci zanechávají na webu komentáře, shromažďujeme data uvedená ve formuláři komentářů a také adresu IP návštěvníka a řetězec agenta prohlížeče, který pomáhá detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývané také hash), aby zjistil, zda jej používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš obrázek profilu viditelný pro veřejnost v souvislosti s vaším komentářem.

Media

Pokud na webové stránky nahráváte obrázky, měli byste se vyhnout nahrávání snímků s vloženými daty o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stahovat a extrahovat libovolná data o poloze z obrázků na webových stránkách.

Kontaktní formuláře

Odesláním dat ve formulářích na těchto stránkách udělujete souhlas se zpracováním vyplněných údajů a potvrzujete, že jsou správné a týkají se Vaší osoby. Souhlasíte s tím, že tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem následné komunikace. Souhlas udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to výhradně pro Ing. Václav Housa se sídlem Nepilova 903/1, Praha 9, IČ 46521241. Souhlas udělujete na dobu neurčitou. Ing. Václav Housa není oprávněn použít tyto osobní údaje za žádným jiným, než výše uvedeným účelem. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat příp. sdělené osobní údaje změnit či opravit, a to jakoukoliv prokazatelnou formou.

Cookies

Pokud zanecháte komentář na našich stránkách, můžete se přihlásit k uložení svého jména, e-mailové adresy a webových stránek do souborů cookie. To je pro vaše pohodlí, takže nemusíte znovu vyplňovat své údaje, když uvedete další komentář. Tyto cookies jsou uchovávány jeden rok.

Pokud máte účet a přihlásíte se na tyto stránky, nastavíme dočasný soubor cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a při zavření prohlížeče se vyřadí.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies pro uložení přihlašovacích údajů a možností zobrazení na obrazovce. Přihlašovací soubory cookie jsou uchovávány dva dny a soubory cookie s možností zobrazení obrazovky po dobu jednoho roku. Pokud vyberete možnost Zapamatovat si vaše přihlašovací údaje budou uchovány dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, přihlašovací soubory cookie budou odstraněny.

Pokud příspěvek upravíte nebo publikujete, uloží se do prohlížeče další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jednoduše označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (např. Videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová přesně tak, jako kdyby návštěvník navštívil další webové stránky.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vložit další sledování třetí stranou a sledovat vaše interakce s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na tuto webovou stránku.

S kým sdílíme vaše data

Osobní údaje zpracovávané Ing. Václavem Housou se sídlem Nepilova 903/1, Praha 9, IČ 46521241 mohou být předávány třetím stranám ve smyslu Nařízení 2016/679 (zejména orgány veřejné správy) a dále zpracovatelům zajišťujícím pro Ing. Václava Housu podpůrné služby (IT, účetnictví, právní služby) a marketingové a obchodní služby pro účely propagace realitní kanceláře Ing. Václava Housy.

Jak dlouho uchováváme vaše data

Pokud zanecháte komentář, komentář a jeho metadata zůstanou neomezeně dlouho. To je důvod, proč můžeme rozpoznat a schválit všechny následné komentáře automaticky místo toho, abychom je drželi ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se zaregistrovali na našich webových stránkách (pokud existují), ukládáme také osobní údaje, které nám poskytnete, do svého uživatelského profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli zobrazit, upravit nebo odstranit své osobní údaje (s výjimkou, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Správci webových stránek mohou tyto informace také vidět a upravovat. Zpravidla není třeba se zde registrovat.

Pokud vyplníte a odešlete formulář, jsou vyplněné údaje a jejich metadata uchovávána neomezeně dlouho.

Jaká práva máte ohledně svých údajů

Pokud máte účet na těchto stránkách nebo jste zanechali komentáře, odeslali formulář, můžete požádat o obdržení exportovaného souboru osobních údajů, které o vás máme, včetně veškerých údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o vymazání osobních údajů, které o vás máme. To nezahrnuje žádné údaje, které jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

Kam posíláme vaše údaje

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu.

Vaše kontaktní informace

Návštěvník poskytuje provozovateli své osobní údaje a souhlasí s tím, aby je provozovatel zavedl do své databáze a nakládal s nimi v rozsahu nezbytném pro realizaci účelu pro které je návštěvník uvedl dle obecného nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše data

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Služba Google Analytics

V případě Vašeho souhlasu využívá tato stránka dále službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookies umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) bude společností Google přenesena a uložena na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Postup při narušení/úniku osobních údajů

Dojde-li k narušení zabezpečení osobních údajů a bude pravděpodobné, že povaha a rozsah narušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, ihned vám to oznámíme. V oznámení vám poskytneme přinejmenším následující informace:

  • jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • popis pravděpodobných důsledků narušení ochrany osobních údajů.
  • popis přijatých či navržených opatření k řešení vzniklé situace.

Jak získáváme data o klientech/návštěvnících

Ing. Václav Housa může údaje shromažďovat, nebo získávat prostřednictvím těchto internetových stránek, formulářů, elektronického či telefonního kontaktu, osobního setkání, od spolupracujících subjektů či jinak.

Jaké automatizované zpracování a / nebo profilování děláme s uživatelskými daty

Provozovatel v současné době neprovádí žádné rozhodování založené na automatizovaném zpracování.