Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Informace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Rozsah uděleného souhlasu.

Souhlasím se zpracováním vyplněných údajů zaslaných prostřednictvím formulářů uvedených na těchto stránkách a potvrzuji, že jsou správné a týkají se mé osoby. Souhlasím s tím, že tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem následné komunikace. Souhlas uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to výhradně pro Ing. Václav Housa se sídlem Nepilova 903/1, Praha 9, IČ 46521241. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Ing. Václav Housa není oprávněn použít tyto osobní údaje za žádným jiným, než výše uvedeným účelem. Udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat příp. sdělené osobní údaje změnit či opravit, a to jakoukoliv prokazatelnou formou.