FAQs

FAQs

Otázky & Odpovědi

Zde můžete nalézt rychlé odpovědi na časté otázky.

Co je home staging

Základem je totální úklid, odstranění rušivých prvků a následné „nadesignování“ nemovitosti. Nesmí ale jít o blamáž kupujícího. Důležitý je první dojem. Kupující musí tedy při prohlídce navštívit tu samou nemovitost, která ho zaujala v prezentaci realitní kanceláře.

Podnajímaní družstevního bytu

Podnájem družstevního bytu je možný se svolením vlastníka, tedy družstva. Za takový souhlas lze považovat ustanovení ve stanovách družstva, že
podnájem nepodléhá souhlasu družstva, nebo že člen družstva může byt sám přenechat do podnájmu třetí osobě.

Úschova kupní ceny

Při převodu vlastnictví k nemovitostem vždy zakomponováváme do Kupní smlouvy úschovu kupní ceny pro ochranu obou smluvních stran. Zpravidla bývá u spolupracujícího advokáta, ale lze domluvit i jiné formy, tedy bankovní či notářskou úschovu.

Daně

Tato problematika je rozsáhlá, ale v kostce můžeme informativně uvést uvést:

Daň z nabytí nemovitých věcí hradí od 1.11.2016 nabyvatel, tedy kupující.

Daň z nemovitosti hradí ten, kdo je k 1. lednu vlastníkem nemovitosti.

Daň z příjmu platí prodávající v případě prodeje nemovitosti, nebo převodu družstevního podílu, pokud nesplní podmínky pro její osvobození. Ty se odvíjí od délky vlastnictví nemovitosti nebo družstevního podílu, způsobu užívání nemovitosti a použití získaných finančních prostředků z prodeje.

Výše provize

V případě, že provizi bude platit kupující či nájemce, potom jsou služby RK pro klienta zdarma. Její výše se odvíjí od kupní ceny, resp. výše nájmu nemovitost, tedy i lokality, kde se nachází. V Praze jsou to 3% z kupní ceny a při pronájmu jeden nájem.