Novinky & zprávy

Daně

Tato problematika je rozsáhlá, ale v kostce můžeme informativně uvést uvést:

Daň z nabytí nemovitých věcí hradí od 1.11.2016 nabyvatel, tedy kupující.

Daň z nemovitosti hradí ten, kdo je k 1. lednu vlastníkem nemovitosti.

Daň z příjmu platí prodávající v případě prodeje nemovitosti, nebo převodu družstevního podílu, pokud nesplní podmínky pro její osvobození. Ty se odvíjí od délky vlastnictví nemovitosti nebo družstevního podílu, způsobu užívání nemovitosti a použití získaných finančních prostředků z prodeje.