Archives:

Podnajímaní družstevního bytu

Podnájem družstevního bytu je možný se svolením vlastníka, tedy družstva. Za takový souhlas lze považovat ustanovení ve stanovách družstva, že podnájem nepodléhá souhlasu družstva, nebo že člen družstva může byt sám přenechat do podnájmu třetí osobě.

Číst více