Prodej a pronájem nemovitostí - housareality, IČ: 46521241, se sídlem Nepilova 903/1, 190 00 Praha 9, tel.: +420 774 061 971, e-mail: info@housareality.cz

Postup při prodeji

 

Seznamte se s postupem při prodeji nemovitosti, abyste měli představu o jednotlivých fázích prodeje a časových návaznostech.

 

Postup při prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví

 • Osobně prověříme prodávanou nemovitost a domluvíme podmínky prodeje s majitelem.
 • Zjistíme skutečný právní stav prodávané nemovitosti a s majitelem uzavřeme smlouvu o zprostředkovaní služeb naší realitní kanceláře.
 • Zhotovíme kvalitní fotografie a připravíme prezentaci nemovitosti pro inzerci.
 • Prezentujeme prodávanou nemovitost na nejnavštěvovanějších realitních serverech, sociálních sítích, našich internetových stránkách a aktivně vyhledáváme zájemce.
 • Provádíme prohlídky, poskytujeme informace a jednáme se zájemci o nemovitost.
 • Se zájemcem podepíšeme Rezervační smlouvu a je složen rezervační poplatek.
 • Naši právníci připraví návrh smlouvy.
 • V případě potřeby vyřídíme pro kupujícího hypoteční úvěr a připravíme Smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
 • Kupující složí kupní cenu na účet sjednané formy úschovy.
 • Smluvní strany podepíší kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.
 • Návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí společně s Kupní smlouvou jsou po jejich podpisu podány na příslušný katastrální úřad.
 • Dle sjednaných podmínek v Kupní smlouvě je provedena výplata peněz prodávajícímu.
 • Předání nemovitosti kupujícímu a podpis Předávacího protokolu proběhne v termínu a za podmínek uvedených v Kupní smlouvě.
 • Vyplníme za Vás daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a z účtu úschovy bude provedena výplata deponované částky daně na účet příslušného finančního úřadu.
 • Výsledkem je úspěšně dokončený prodej Vaší nemovitosti.

Postup při prodeji nemovitosti v družstevním vlastnictví

 • Při prodeji nemovitosti v družstevním vlastnictví je postup obdobný s tím rozdílem, že se nepřevádí  vlastnické právo k nemovitosti Kupní smlouvou, ale jedná se o převod družstevního podílu v družstvu.
 • Smlouva o převodu družstevního podílu se nevkládá do Katastru nemovitostí, ale předkládá družstvu.
 • Daň z nabytí nemovitých věcí se v případě převodu družstevního podílu neplatí.