Prodej a pronájem nemovitostí - housareality, IČ: 46521241, se sídlem Nepilova 903/1, 190 00 Praha 9, tel.: +420 774 061 971, e-mail: info@housareality.cz

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí

Poplatníkem daně je převodce (prodávající) vlastnictví k nemovitosti, jde-li o nabytí vlastnictví k nemovitosti koupí nebo směnou, v takovém případě je nabyvatel (kupující) ručitelem. Převodce a nabyvatel se však mohou výslovně ve smlouvě dohodnout, že poplatníkem je nabyvatel; v takovém případě se institut ručení neuplatní. V ostatních případech je poplatníkem daně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

V praxi to znamená, že pokud se převodce a nabyvatel ve smlouvě nedohodnou, že poplatníkem daně je nabyvatel a převodce daň neuhradí a příslušný finanční úřad by se nedomohl soudní cestou uhrazení této daně na převodci, pak by finanční úřad vyžadoval uhrazení této daně nabyvatelem. Postup finančního úřadu je v těchto případech individuální. Povinnost uhradit tuto daň má převodce nejpozději do tří měsíců od měsíce následujícího potom co byl zapsán vklad vlastnického práva kupujících do katastru nemovitostí.

Abychom předešli případným komplikacím sestavujeme smlouvy tak, že příslušná daň z nabytí nemovitých věcí je vždy uložena ve sjednané formě úschovy a po podání daňového přiznání převodcem je poukázána přímo na účet příslušného finančního úřadu. Vyplnění příslušného daňového přiznání a dohled nad tím, aby příslušná daň byla včas uhrazena je pro nás ve vztahu k našim klientům samozřejmostí.